โรคฝีดาษวานร/ฝีดาษลิง (Monkeypox) คืออะไร

โรคฝีดาษวานรคือ : โรคสัตว์สู่คน (Zoonosis Diseases) ที่เกิดจากเชื้อไวรัส กลุ่ม Orthopoxvirus ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับเชื้อไวรัสโรคฝีดาษ

Read more
error: Content is protected !!