Lemon Balm Leaf

บทความสาระสุขภาพ

เพราะการนอนหลับเป็นเรื่องสำคัญ เครื่องดื่มสมุนไพรชงที่ช่วยการนอนหลับในทุกมิติ

ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ หรือ การนอนหลับไม่สนิท เป็นปัญหาที่พบในผู้สูงวัยกว่า 40% และ ปัญหาชั่วโมงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอในคนหนุ่มสาว มีมากกว่า 30% เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อช่วยการนอนหลับ ควรจะประกอบด้วยสมุนไพรมากกว่าหนึ่งชนิด ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนด้วยกลไกทางชีววิทยาที่หลากหลาย เพื่อให้เราหลับได้เร็วขึ้น และ หลับได้ลึกขึ้นกว่าเดิม

Read More
error: Content is protected !!