บทความสุขภาพ

สารสกัดเมล็ดกาแฟเขียวคืออะไร?

สารสกัดเมล็ดกาแฟเขียว (Green Coffee Bean Extract) เป็นสารสกัดที่ได้จากเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ผ่านการคั่ว ซึ่งแตกต่างจากเมล็ดกาแฟที่เราใช้ในการชงดื่ม โดยเมล็ดกาแฟเขียวจะมีสารประกอบที่สำคัญ คือ กรดคลอโรจีนิก (Chlorogenic Acid) ซึ่งจะลดลงเมื่อผ่านการคั่ว

, ,

สารสกัดเมล็ดกาแฟเขียวคืออะไร? Read Post »