โรคเบาหวาน พยาธิสภาพ

บทความรู้ทันโรค

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

โรคเบาหวาน เป็นภาวะความผิดปกติของเซลล์ในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงาน โดยใช้ฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน หากขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพในการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินลดลง เป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลานานก็จะทำให้ร่างกายเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ ได้ง่าย อาทิ ตา ไต รวมไปถึงระบบประสาท

Read More
error: Content is protected !!