โรคลมแดด

บทความรู้ทันโรค

Heat Stroke (โรคลมแดด)

Heat Stroke (ฮีทสโตรก) โรคลมแดด เป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายของคุณร้อนเกินไป ซึ่งมักเป็นผลจากการสัมผัสหรือออกแรงกายเป็นเวลานานในที่ที่มีอุณหภูมิสูง การบาดเจ็บจากความร้อนในรูปแบบที่ร้ายแรงที่สุด ฮีทสโตรก อาจเกิดขึ้นได้หากอุณหภูมิร่างกายของคุณสูงถึง 104 F (40 C) หรือสูงกว่านั้น เงื่อนไขนี้พบได้บ่อยที่สุดในช่วงฤดูร้อน

Read More
error: Content is protected !!