โพลีโคซานอล

บทความสาระสุขภาพ

กระเทียมสกัด สารอาหารปรับสมดุลไขมันในเลือด

ภาวะไขมันในเลือดสูง

เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆมากมาย โดยเฉพาะโรคของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ หรือแตก ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะอัมพาต อัมพฤกษ์ หรือโรคหลอดเลือดแข็งตัว ซึ่งจะนำไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดได้

Read More
error: Content is protected !!