Bifidobacteirum lactis และ Lactobacillus acidophilus จุลชีพป้องกันหวัด และ ไข้หวัดใหญ่ กระตุ้นภูมิต้านทาน ดูแลลำไส้อย่างครบวงจร

Bifidobacteirum lactis และ Lactobacillus acidophilus จุลชีพที่มีงานวิจัยป้องกัน และร่วมบำบัดหวัด และไข้หวัดใหญ่ สิทธิบัตรจากบริษัท Dupont ประเทศสหรัฐอเมริกา

จุลชีพที่ทั้งป้องกัน และร่วมบำบัด หวัด ไข้หวัดใหญ่ และดูแลลำไส้แบบครบวงจรสุขภาพดี

Read more
error: Content is protected !!