แมกนีเซียม (Magnesium) ดีไรโบส (D-ribose) สารอาหารให้พลังงานแก่หัวใจ

ดีไรโบส (D-ribose) เป็นน้ำตาลโมเลกุล 5 เหลี่ยมที่ร่างกายผลิตขึ้นได้เอง และเป็นสารสำคัญในกระบวนการทางเคมีที่สำคัญหลายปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล์ และการผลิตพลังงานให้เซลล์ใช ดีไรโบสเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโมเลกุลชื่อ ATP (Adenosine Triphosphate) ซึ่งเป็นพลังงานชีวิตของเซลล์แต่ละเซลล์ ดีไรโบส ยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโมเลกุลชื่อ NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) และ FAD (Flavin Adenine Dinucleotide) ซึ่งเป็นโมเลกุลสำคัญในกระบวนการหายใจของเซลล์ และยังเป็นโครงสร้างหลักของหน่วยพันธุกรรม หรือดีเอนเอ(DNA) และหน่วยสังเคราะห์โปรตีน หรืออาร์เอนเอ (RNA)

Read more

เสริมสร้างกล้ามเนื้อดีต่อหัวใจ และหลอดเลือดปรับสมดุลความดันโลหิต

เสริมสร้างกล้ามเนื้อดีต่อหัวใจ และหลอดเลือดปรับสมดุลความดันโลหิต

แอล คาร์นิทีน

ได้รับการยกย่องว่าเป็น สารอาหารที่มีผลวิจัยทางการแพทย์สนับสนุนมากที่สุด ตั้งแต่มีการใช้อย่าง กว้างขวางในปี 1980 จนถึงปัจจุบัน แอล คาร์นิทีน มีผลวิจัยทางการแพทย์ สนับสนุนกว่า 18,000 ฉบับ และทุกปีจะมีผลงานวิจัยใหม่ๆ เกี่ยวกับ แอล คาร์นิทีน ออกมาไม่ต่ำกว่าปีละ 300 ฉบับ แอล คาร์นิทีน เป็นสารธรรมชาติ ที่นิยมใช้ในนักกีฬาระดับโลกมานานหลายปี มันทำให้ร่างกายใช้ศักยภาพได้สูงสุด รวมทั้งทำให้ร่างกาย และจิตใจทนต่อความเครียดได้เป็นอย่างดี

Read more
error: Content is protected !!