โคเอนไซม์คิวเทน โคคิวเทน (Coenzyme Q10) หรือ ยูบิควิโนน (Ubiquinone) สารอาหารบำรุงหัวใจ

โคเอนไซม์คิวเทน หรือโคคิวเทน มีอีกชื่อหนึ่งว่า Ubiquinone (ยูบิควิโนน) เมื่อเรารับประทานโคเอนไซม์คิวเทนเข้าไปในร่างกาย Ubiquinone จะถูกเปลี่ยนรูปเป็น Ubiquinol (ยูบิควินอล) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์โดยตรง

Read more
error: Content is protected !!