พรีไบโอติก

บทความสาระสุขภาพ

โปรไบโอติก (Probiotic) และ พรีไบโอติก (Prebiotic) ปรับสมดุลจุลินทรีย์ เพื่อสุขภาพทางเดินอาหาร

โปรไบโอติก (Probiotic)

หมายถึงจุลินทรีย์ในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ในรูปที่เป็นอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เมื่อรับประทานด้วยปริมาณที่พอเหมาะจะส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค เช่น จุลินทรีย์สายพันธุ์ Bifidobacteria ซึ่งมีประโยชน์กว่า Lactobacilli

Read More
error: Content is protected !!