บร็อคโคลี่ เวจจี้

บทความสาระสุขภาพ

3 สุดยอดพลังเขียว ผสม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ ล้างพิษตับ ต้านมะเร็ง บำรุงเลือด ปรับสมดุลฮอร์โมน

คลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุสีเขียว ซึ่งทำให้พืชมีสีเขียว โครงสร้างของคลอโรฟิลล์คล้ายคลึงกับฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นรงควัตถุสีแดง ในเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ มีหน้าที่รับออกซิเจน และ ทำให้เลือดมีสีแดง นักวิทยาศาสตร์จึงเรียกคลอโรฟิลล์ว่า “เลือดสีเขียว” คลอโรฟิลล์ และ ฮีโมโกลบินมีโครงสร้างหลักเหมือนกัน ต่างกันที่แร่ธาตุกลางโมเลกุลของคลอโรฟิลล์จะเป็นแมกนีเซียม ในขณะที่ของฮีโมโกลบินเป็นเหล็ก เมื่อมนุษย์ได้รับคลอโรฟิลล์ จะมีการแลกเปลี่ยนธาตุตรงกลาง ทำให้คลอโรฟิลล์กลายเป็นฮีโมโกลบิน ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงในมนุษย์ได้

Read More
error: Content is protected !!