ดูแลลำไส้

บทความสาระสุขภาพ

Bifidobacteirum lactis และ Lactobacillus acidophilus จุลชีพป้องกันหวัด และ ไข้หวัดใหญ่ กระตุ้นภูมิต้านทาน ดูแลลำไส้อย่างครบวงจร

Bifidobacteirum lactis และ Lactobacillus acidophilus จุลชีพที่มีงานวิจัยป้องกัน และร่วมบำบัดหวัด และไข้หวัดใหญ่ สิทธิบัตรจากบริษัท Dupont ประเทศสหรัฐอเมริกา

จุลชีพที่ทั้งป้องกัน และร่วมบำบัด หวัด ไข้หวัดใหญ่ และดูแลลำไส้แบบครบวงจรสุขภาพดี

Read More
error: Content is protected !!