คอลลาเจนไทพ์ ทู

บทความสาระสุขภาพ

คอลลาเจนไทพ์ ทู และสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามกับการบำบัดโรค

คอลลาเจนชนิดที่ 2 (Collagen Type II)

มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับข้อต่อ และพบมากใน กระดูกอ่อน โดยมีปริมาณถึง 50% ของโปรตีนใน กระดูกอ่อน และมีปริมาณมากถึง 85% – 90% ในข้อต่อ งานวิจัยทั้งในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ พบว่า การรับประทาน Collagen Type II ช่วยลดอาการปวดข้อ ช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อดีขึ้น ลดการอักเสบ ลด การสึกกร่อนของข้อต่อได้ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างข้อต่อ ใหม่ และยังช่วยป้องกันการเป็นข้อต่อเสื่อม ข้อต่ออักเสบ ในอนาคตด้วยไทพ์ ทู

Read More
error: Content is protected !!