กาบ้า

บทความสาระสุขภาพ

สารอาหาร กระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน เพื่อการคืนสู่ความอ่อนเยาว์

สารอาหารที่ใช้กระตุ้นการหลั่ง โกรท ฮอร์โมน ตามธรรมชาติ มีชื่อทางการแพทย์ว่า ซีครีตาก็อค (Secretagogue) ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ในบรรดาสารทั้งหลายนั้น มีกรดอะมิโนอยู่กลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีงานวิจัยว่าเมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกาย จะสามารถกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน จากต่อมใต้สมองได้

Read More
บทความสาระสุขภาพ

เพราะการนอนหลับเป็นเรื่องสำคัญ เครื่องดื่มสมุนไพรชงที่ช่วยการนอนหลับในทุกมิติ

ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ หรือ การนอนหลับไม่สนิท เป็นปัญหาที่พบในผู้สูงวัยกว่า 40% และ ปัญหาชั่วโมงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอในคนหนุ่มสาว มีมากกว่า 30% เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อช่วยการนอนหลับ ควรจะประกอบด้วยสมุนไพรมากกว่าหนึ่งชนิด ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนด้วยกลไกทางชีววิทยาที่หลากหลาย เพื่อให้เราหลับได้เร็วขึ้น และ หลับได้ลึกขึ้นกว่าเดิม

Read More
error: Content is protected !!