โรคฝีดาษวานร/ฝีดาษลิง (Monkeypox) คืออะไร

Spread the love

โรคฝีดาษวานรคือ :

โรคสัตว์สู่คน (Zoonosis Diseases) ที่เกิดจากเชื้อไวรัส กลุ่ม Orthopoxvirus ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับเชื้อไวรัสโรคฝีดาษ

โรคฝีดาษวานร มี 2 สายพันธุ์ :

  • สายพันธุ์ West African clade อาการไม่รุนแรง อัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 1
  • สายพันธุ์ Central African clade อาการรุนแรงกว่า อัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 10

สัตว์รังโรค :

ยังไม่มีความรู้ แน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก โดยเฉพาะในสัตว์ฟันแทะ และลิง

การติดต่อโรคฝีดาษวานร :

จากสัตว์สู่คน : โดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง หรือแผลของสัตว์ป่วย หรือการกินสัตว์ที่ปรุงไม่สุก

จากคนสู่คน : โดยการสัมผัสโดยตรงกับแผล หรือสารคัดหลังทางเดินหายใจของผู้ป่วย หรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ของผู้ป่วย เช่น เสื้อผ้า

มีการตั้งสมมุติฐานว่า : โรคฝีดาษลิง อาจสามารถติดต่อ ได้ทางเพศสัมพันธ์ แต่ยังไม่มีหลักฐาน สนับสนุนเพียงพอ

ข้อมูลจาก : การแถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และโรคฝีดาษวานรวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : https://ddc.moph.go.th


Spread the love
error: Content is protected !!