Heat Stroke (โรคลมแดด)

Heat Stroke (ฮีทสโตรก) โรคลมแดด เป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายของคุณร้อนเกินไป ซึ่งมักเป็นผลจากการสัมผัสหรือออกแรงกายเป็นเวลานานในที่ที่มีอุณหภูมิสูง การบาดเจ็บจากความร้อนในรูปแบบที่ร้ายแรงที่สุด ฮีทสโตรก อาจเกิดขึ้นได้หากอุณหภูมิร่างกายของคุณสูงถึง 104 F (40 C) หรือสูงกว่านั้น เงื่อนไขนี้พบได้บ่อยที่สุดในช่วงฤดูร้อน

Read more

โรคฝีดาษวานร/ฝีดาษลิง (Monkeypox) คืออะไร

โรคฝีดาษวานรคือ : โรคสัตว์สู่คน (Zoonosis Diseases) ที่เกิดจากเชื้อไวรัส กลุ่ม Orthopoxvirus ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับเชื้อไวรัสโรคฝีดาษ

Read more

วัยทอง (Menopause)

คือ ภาวะที่สตรีเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน โดยรังไข่จะหยุดสร้างฮอร์โมนเพศหญิงที่มีชื่อว่า เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ส่งผลให้ไม่มีประจำเดือน ถ้าประจำเดือนขาดหายไปครบ 1 ปี แสดงว่ารังไข่ได้หยุดทำงานแล้ว และถือว่าได้เข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ โดยอายุเฉลี่ยที่ผู้หญิงไทยเข้าสู่วัยทองประมาณ 48-52 ปี

Read more

โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome) ท้องอืดแน่นท้อง ปวดท้องเรื้อรัง ถ่ายผิดปกติ ภูมิคุ้มกันต่ำ สาเหตุจากลำไส้ใหญ่ โรคที่คุณควรใส่ใจ

โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome) คืออะไร

โรคลำไส้แปรปรวน หรือโรคไอบีเอส (IBS : Irritable Bowel Syndrome) คือ โรคลำไส้ที่ทำให้เกิดอาการปวดท้อง แน่นท้อง ไม่สบายท้อง มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่าย ท้องผูก ท้องเสีย ท้องผูกสลับกับท้องเสีย หรืออั้นอุจจาระไม่อยู่ เป็นต้น เป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ความเครียด การรับประทานอาหาร ในครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคลำไส้แปรปรวน จะมีแนวโน้มในการเกิดโรคนี้ได้มากกว่า มักพบมากในช่วงวัยรุ่นตอนปลายถึงช่วงประมาณอายุ 40 ปี โดยเฉพาะในผู้ป่วยเพศหญิง อาจไม่ทำให้เกิดอันตราย แต่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยได้

Read more

โรคสะเก็ดเงิน โรคเกล็ดเงิน โรคเรื้อนกวาง หรือโซริอาซิส (Psoriasis)

เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อและไม่ใช่โรคติดต่อ รอยโรคมีลักษณะขึ้นเป็นผื่นหรือปื้นและมีเกล็ดสีเงินปกคลุม สามารถพบเกิดกับผิวหนังได้ทุกส่วน แต่ที่พบได้บ่อยคือ ผิวหนังส่วนข้อศอกและเข่าด้านนอก ผิวหนังส่วนด้านหลัง หลังมือ หลังเท้า หนังศีรษะ และใบหน้า ผู้ป่วยมักมีอาการแบบเป็น ๆ หาย ๆ นานแรมปีหรือตลอดชีวิต ทำให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

Read more

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

เป็นสภาวะผิดปกติของความดันโลหิตที่สูงขึ้นกว่าระดับปกติของคนส่วนใหญ่ คือมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท และถือว่าเป็นสภาวะที่ต้องควบคุมดูแล เพราะความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะแทรซ้อนต่างๆ เช่น การเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง นำไปสู่ภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือด การอุดตันของหลอดเลือด เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคอัมพาต โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมอาจทำให้ผู้ป่วยทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตได้

Read more

โรคภูมิแพ้ (Allergy) แบ่งได้ 4 ประเภท และการรักษาเมื่อรู้ตัวว่าเป็นภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ (Allergy)

เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย ไวต่อโปรตีน หรือสารก่อภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งปกติแล้ว สารเหล่านี้จะไม่มีผลอันตราย ต่อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จะไวต่อ ฝุ่น, เชื้อราในอากาศ, ขนสัตว์, เกสรดอกไม้ หรือแม้แต่อาหารที่ทานเป็นประจำ โรคภูมิแพ้จัดอยู่ในโรคที่พบบ่อยมากที่สุด ในประเทศไทย เรียกได้ว่าประชากรเกือบครึ่งหนึ่ง ของประเทศจะมีปัญหาโรคภูมิแพ้

Read more

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

โรคเบาหวาน เป็นภาวะความผิดปกติของเซลล์ในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงาน โดยใช้ฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน หากขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพในการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินลดลง เป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลานานก็จะทำให้ร่างกายเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ ได้ง่าย อาทิ ตา ไต รวมไปถึงระบบประสาท

Read more

“เซ็บเดิร์ม” โรคผื่นแพ้ต่อมไขมัน (seborrheic dermatitis)

“เซ็บเดิร์ม” โรคผื่นแพ้ต่อมไขมัน (Seborrheic Dermatitis)

โรคเซ็บเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) เป็นโรคที่มีภาวะผิวหนังอักเสบจากต่อมไขมันในชั้นผิวหนัง บริเวณที่พบบ่อยของผื่นเซ็บเดิร์ม คือบริเวณใบหน้า โดยจะขึ้นที่หัวคิ้ว ข้างจมูก หลังหู ซึ่งเป็นบริเวณที่พบได้บ่อยที่สุด ในคนที่มีอาการรุนแรงจะพบบริเวณหน้าอกหรือแผ่นหลังด้วย ขณะที่บางรายก็อาจเกิดที่บริเวณหนังศีรษะเพียงอย่างเดียว ถือเป็นโรคเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และส่งผลต่อชีวิตประจำวัน โดยจะส่งผลต่อจิตใจโดยตรง ทำให้ขาดความมั่นใจจากโรคผิวหนังเรื้อรัง

Read more
error: Content is protected !!