เกี่ยวกับเรา

Spread the love

Thaidhamshop.com คือร้านตัวแทนจำหน่าย บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำกัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม โดยจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.thaidhamshop.com ในราคาสมาชิกไทยธรรม

สมาชิกไทยธรรมจะได้รับการสะสมยอด เพื่อรับเงินปันผลจากยอดที่ท่านสั่งซื้อสินค้า ตามแผนการตลาดไทยธรรม และของแถมตามรอบโปรโมชั่น

สำหรับลูกค้าทั่วไป สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามราคาหน้าเว็บ แต่จะไม่ได้รับการสะสมยอดซื้อสินค้า และของแถมตามรอบโปรโมชั่น

รหัสตัวแทนจำหน่ายคุณ

ภูมิพัฒน์ สิทธิโรจน์อมร (0000088111)

โทร : 062-6179399

Line : @thaidhamshop

E-mail : phumiphat.sit@gmail.com

ThaiDham Allianze : The innovation of Health & Beauty ถึงเวลาน้ำใจไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เป็นบริษัทฯ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ และหลากหลายความชำนาญ รวมทั้งแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการ และนักการตลาด ที่มีความตั้งใจในการสร้างธุรกิจ เพื่อคนไทยในทุกระดับโดยมีการคัดสรร และเลือกจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นวัตกรรมด้านการแพทย์ เภสัชกรรม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Health Care, Household Products, and Personal Care) โดยจัดจำหน่ายผ่านระบบขายตรงแบบเครือข่ายหลายชั้น (Network & Multi-Level Marketing) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างธุรกิจ และคุณภาพชีวิต ของคนไทย และเพื่อให้คนไทยได้บริโภคสินค้าคุณภาพสูง ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตในราคายุติธรรม

พันธกิจ (Mission Statement)

 1. เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพของคนไทย
 2. เพื่อให้คนไทยทุกคนได้บริโภคสินค้าคุณภาพสูง ในราคายุติธรรม
 3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนไทย
 4. เพื่อให้คนไทยมีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการสร้างงาน สร้างธุรกิจ และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเอง และครอบครัว
 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลของคนไทยทุกคน
 6. เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทย ไปยังตลาดทั้งในประเทศ และทั่วโลก
 7. เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง และส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของคนไทย

พันธกิจหลัก (Main Mission)

กำไรจากการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ส่วนหนึ่งเพื่อการจัดตั้งมูลนิธิไทยคุณธรรม ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับคนไทย และสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่บนแผ่นดินไหนทั่วโลก เพื่อแจกจ่าย เจือจุน และสร้างวิถีชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนไทยด้วยกัน จากน้ำใจคนไทย

กรรมการบริหาร (Executive Directors)

 • คุณจารุณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช
 • ดร.ภญ. อาริญา สาริกะภูติ

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

 • ศ.นพ.ดร. วิจิตร บุญยะโหตระ
 • ศ.ดร.นพ. ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย
 • นพ. ชวลิต อนวัชการ
 • ดร.ภญ. อาริญา สาริกะภูติ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ภก.รัฐนันท์ กะรัสนันทน์
แนะนำ บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำกัด


Spread the love
error: Content is protected !!