สารอาหารกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และป้องกันผมร่วง

ผมร่วงคือความทุกข์ใจ ไม่ว่าจะเกิดกับเพศใด วัยใด ไทยธรรมขอนำ เสนอสูตรอาหารเพื่อกระตุ้น การงอกใหม่ของเส้นผมที่คุณรัก

วงจรการเติบโตของเส้นผมมี 3 ระยะ

  1. ระยะเติบโต (Anagen phase หรือ growing phase) ต่อมผมอยู่ลึกในชั้นหนังแท้ มีสีเข้ม เลือดมาเลี้ยงมาก ใช้เวลาประมาณ 1,000 วัน หรือ 3 ปี เป็นผมส่วนใหญ่ ร้อยละ 85-90 บนหนังศีรษะ
  2. ระยะเปลี่ยนแปลง (Catagen phase) เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง (transitional phase) ต่อมผมจะเลื่อนสูงขึ้น สีเริ่มจางลง แยกตัวจากเส้นเลือด ที่มาเลี้ยง ใช้เวลาในระยะนี้ประมาณ 10 วัน หรือ 2-3 สัปดาห์ พบจำ นวนน้อยมาก
  3. ระยะหลุดร่วง (Telogen Phase) เป็นระยะหยุดเจริญเติบโต (resting phase) ผมจะเลื่อนตัวขึ้นอยู่ต่ำกว่าช่องเปิดต่อมไขมันเพียง
    เล็กน้อย และจะถูกผมระยะเติบโตที่เกิดใหม่ มาแทนที่ ดันให้หลุดร่วงไป ใช้เวลาประมาณ 100 วัน หรือ 3 เดือน

ปกติเส้นผมบนหนังศีรษะมีประมาณ 100,000 เส้น อยู่ในระยะหลุดร่วงร้อยละ 10-15 คือ ประมาณ 10,000 เส้น / 100 วัน ผมจึงร่วงเฉลี่ย 100 เส้นต่อวัน

สารสกัดจากใบตอง (Banana Leaf)

ยืดระยะเวลาเติบโต (Anagen Phase) ให้ผมอยู่บนหนังศีรษะนานขึ้น ทำ ให้เกิดการงอกของผมใหม่ และลดผมที่อยู่ในระยะหลุดร่วง
(Telogen Phase) ให้มีปริมาณน้อยลง ทำ ให้ผมร่วงน้อยลง ยับยั้งการเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเทอโรน (Testosterone) เป็นไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน (Dihydrotestosterone) สาเหตุหลักของผมบาง และผมร่วง ทำให้ลดปัญหาสิว และหน้ามัน และต่อมลูกหมากโตได้ด้วย

ผงเมล็ดฟักทอง (Pumpkin Seed)

ยับยั้งการเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเทอโรน (Testosterone) เป็นไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน (Dihydrotestosterone) สาเหตุหลักของผมบาง และผมร่วง ทำ ให้ลดปัญหาสิว และหน้ามันได้ด้วย และ ต่อมลูกหมากโตได้ด้วย

ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คีเลท (Se AAC)

ป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผม ลดการเกิดรังแค กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม

ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลท (Zn AAC)

ช่วยในการสร้างโปรตีนให้กับเส้นผม ตั้งแต่การเจริญเติบโต ทำ ให้เส้นผมแข็งแรง ไม่เปราะหักง่าย

Spread the love
Scroll to Top