บทความสาระสุขภาพ

BIFIDOBACTERIUM BREVE จุลชีพตัวดีสำหรับการลดน้ำหนัก และภาวะอ้วนลงพุง ลดน้ำหนัก ลดน้ำตาล ลดไขมันในเลือด เพิ่มความชุ่มชื้นผิว ปกป้องผิวจากแสงแดด

Spread the love

Bifidobacterium breve สายพันธุ์ B3 จากบริษัท Morinaga ประเทศญี่ปุ่น เป็นจุลชีพตัวดีที่มีคุณสมบัติเฉพาะและมีงานวิจัยรับรองว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับผู้มีปัญหาการเผาผลาญต่ำ ทำให้เกิดโรคอ้วนลงพุง หรือ Metabolic Syndrome X และ ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณ ทำให้ผู้ที่รับประทานผอมลง ไขมัน และ น้ำตาลในเลือดลดลง และ ผิวพรรณสวยงาม ชุ่มน้ำมากขึ้น

ผลของ Bifidobacterium breve B3 ที่มีต่อการลดน้ำหนักและโรคอ้วนลงพุง

มีงานวิจัยของ Biofiobacterium breve สายพันธุ์ B3 ในหนูทดลองที่ถูกทำให้อ้วน ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ Biosci Biotechnol Biochem ปี 2010 เป็นการทดลองที่ใช้ระยะเวลา 4-8 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า หนูทดลองมีไขมันในช่องท้องลดลง โคเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง ระดับน้ำตาลในเลือด และ ระดับอินซูลินลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยในมนุษย์ ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ Minami et al., 2015,J Nutr Sci ทำการทดสอบ Bifidobacterium breve B3 ในอาสาสมัครน้ำหนักมากที่มีค่า BMI สูงกว่า 27.4 จำนวน 44 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 3 เดือน โดยวัดผลเทียบกับยาหลอก ผลการทดลองพบว่า อาสาสมัครที่รับประทาน Bifiobacterium breve B3 มีน้ำหนักลดลง และ มีปริมาณไขมันในร่างกายลดลง นอกจากนี้ ค่าอักเสบของตับ และ ค่าอักเสบของหัวใจและหลอดเลือด คือ C-Reactive Protein ก็ลดลงด้วย

ผลของ Bifiobacterium breve B3 ต่อความอ้วนและภาวะอ้วนลงพุง

 1. ลดปริมาณไขมันในร่างกาย (ผลการวิจัยในมนุษย์)
 2. การทำงานของตับดีขึ้น โดยที่ค่าเอนไซม์ในตับลดลง (ผลการวิจัยในมนุษย์)
 3. ค่าอักเสบลดลง (ผลการวิจัยในมนุษย์)
 4. น้ำหนักลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
 5. โคเลสเตอรอลรวมลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
 6. ไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
 7. ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
 8. ระดับอินซูลินในเลือดลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)

งานวิจัยผลของ Bifidobacterium breve B3 ที่มีผลต่อผิวพรรณและความงาม ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ Beneficial Microbes ปี 2015 เป็นงานวิจัยในหนูทดลอง พบว่า หนูทดลองที่กิน Bifidobacterium breve B3 แล้วได้รับการส่องด้วยแสง UV มีผิวที่อุ้มน้ำเพิ่มขึ้น และ ลดการสูญเสียน้ำจากแสง UV เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม และ ยังมีค่าอักเสบที่ผิวหนังลดลงจากการโดนแสง UV

ผลของ Bifidobacterium breve B3 ที่มีต่อผิวพรรณและความงาม

 1. ผิวอุ้มน้ำมากขึ้น (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
 2. การสูญเสียน้ำของผิวหนังจากแสง UV ลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)
 3. การอักเสบของผิวหนังจากแสง UV ลดลง (ผลการวิจัยในหนูทดลอง)

References

 1. Antiobesity Effects of Bifidobacterium breve Strain B-3 Supplementation in a Mouse Model with High-Fat Diet-Induced Obesity, Aug 2010, Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 74(8):1656-61
 2. Effects of Bifidobacterium breve B-3 on body fat reductions in pre-obese adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, Minami et al., 2015,J Nutr Sci,4, e17, 1-7
 3. Effect of Bifidobacterium breve B-3 on skin photoaging induced by chronic UV irradiation in mice, Satoh et al., 2015,Beneficial Microbes. 6(4):497-504

ผลิตภัณฑ์แนะนำ : โบวิส บีบี (30 แคปซูล)


Spread the love
error: Content is protected !!